چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۴۵ ۵۹
طبقه بندی: آزمایشگاه Rs
چچ
تخمین بارش تجمعی کشور در آذر ماه سال 1399 به کمک تصاویر ماهواره ای

تخمین بارش تجمعی کشور در آذر ماه سال 1399 به کمک تصاویر ماهواره ای

اندازه گیری میزان بارش دارای کاربردهای بسیاری در زندگی ما می باشد. در این مطالعه میزان بارش توسط داده های ماهواره ای اندازه گیری شده و با سال های گذشته مقایسه شده است.

میانگین بارش تجمعی کشور در آذر ماه سال 1399 نسبت به میانگین بازه 10 سال اخیر 4.1 میلی متر افزایش داشته است. میانگین بارش تجمعی کشور در آذر ماه سال 1399 که به کمک تصاویر ماهواره ای و مدل PERSIANN CCS محاسبه شده، حدود 48.3 میلی متر تخمین زده شده است. داده هایی که بر اساس این مدل محاسبه شده اند، نشان می دهد که در سال 1399 میزان بارش کشور نسبت به سال 1398 دارای روندی کاهشی است. این روند در بیشتر ماه های سال 1399 دنبال شده و در آذر ماه 1399 نیز نسبت به زمان مشابه سال گذشته حدود 3.53 میلی متر کاهش در میانگین بارش تجمعی کشور اندازه گیری شده است.
اما در مقایسه با میانگین 10 سال اخیر حدود 4 میلی متر افزایش داشته است. در شرایطی که بیشتر استان های کشور بارش خوبی را داشته و برخی از استان های کشور در دو مقطع درگیر سیلاب بوده اند، استان سیستان بلوچستان با 5.09 میلی متر میانگین بارش تجمعی، کمترین میزان بارش تجمعی را داشته و روزهای خشکی را سپری کرده است. در مقابل استان های نوار غربی کشور، پربارش ترین مناطق را تشکیل داده اند. استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی به ترتیب با 80.27 و 83.47 میلی متر پربارش ترین استان های کشور بودند. در این ماه چندین استان کشور درگیر سیلاب بوده اند. در جدول آماری نقشه زیر حداکثر بارش تجمعی 110 میلی متر مربوط به استان بوشهر می باشد که به عنوان یکی از مهمترین استان های درگیر سیلاب گزارش شده است. استان خوزستان نیز شرایط مشابه استان بوشهر را سپری نمود. همچنین استان تهران با 70 میلی متر، روزهای پر بارشی را در این ماه داشته است.


میزان بارش تجمعی در ایران


آدرس کوتاه شده: