دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۳۰ ۶۰۸
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی آذر ماه 1399

پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی آذر ماه 1399

در این گزارش نقشه خشکسالی و تنش آبی آذر ماه 1399 با استفاده از تصاویر ماهواره ای، ارائه گردیده است.


به منظور مشاهده نقشه های خشکسالی و تنش آبی در کشور در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی


آدرس کوتاه شده: