یکشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۵۷ ۹۲
طبقه بندی: آزمایشگاه Rs
چچ
معرفی سازمان‌ های مهم در حوزه استاندارد سازی سنجش‌ از دور

معرفی سازمان‌ های مهم در حوزه استاندارد سازی سنجش‌ از دور

یکی از سازمان‌ های مهم استاندارد سازی در حوزه سنجش‌ از دور، سازمان بین‌ المللی استانداردسازی (ISO) می‌ باشد که در ادامه به معرفی آن می پردازیم.

این سازمان یک فدراسیون جهانی از نهادهای استاندارد ملی (نهادهای عضو ISO) است که کار تهیه استاندارد های بین المللی در آن معمولاً از طریق کمیته‌های فنی صورت می‌ پذیرد. کمیته فنی TC 211 مسئول تهیه استانداردها در حوزه ژئوماتیک و سیستم‌ های اطلاعات جغرافیایی می‌باشد. مجموعه استانداردهای تهیه شده توسط این کمیته با ISO-19101 شروع شده اند. محدوده فعالیت‌های کمیته فنی TC 211 شامل موارد زیر می باشد:


  • Simple Features access
  • Reference models
  • Spatial and temporal schemas
  • Location-based services
  • Metadata
  • Web feature and map services
  • Classification systems

آدرس کوتاه شده: