شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۴۵ ۴۳۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای سطح آب سد پیشین سرباز (استان سیستان و بلوچستان) در بازه زمانی 1396 تا 1399‏

پایش ماهواره ای سطح آب سد پیشین سرباز (استان سیستان و بلوچستان) در بازه زمانی 1396 تا 1399‏

اندازه گیری های لازم در مورد تأسیسات و زیرساخت های کشور یکی از فعالیت هایی است که در مدیریت کارآمد مؤثر می باشد. ‏در این مطالعه اندازه گیری گستره دریاچه سد پیشین با استفاده از تصاویر ماهواره ای انجام شده است.‏

سد پیشین یکی از سدهای استان سیستان و بلوچستان می باشد که در جنوب شرقی شهرستان سرباز واقع شده است. افتتاح این ‏سد در سال 1354 بوده و در سال 1372 به بهره‌ برداری رسید. هدف از ساخت این سد تأمین آب شرب شهر های چابهار و سرباز ‏و همچنین تأمین آب مورد نیاز 6 هزار هکتار از اراضی باهوکلات است (خبرگزاری مشرق). این سد که رودخانه سرباز به آن منتهی ‏می شود زیستگاه تمساح پوزه کوتاه ایرانی و کمیاب ( گاندو) می باشد (صدا و سیمای سیستان و بلوچستان). در نقشه 1 ‏موقعیت سد پیشین نشان داده شده است. ‏


 موقعیت  <strong class='sis-keyword'>سد</strong> پیشین سرباز
نقشه-1: موقعیت سد پیشین سرباز


در این گزارش سد‎ ‎پیشین شهرستان سرباز (استان سیستان و بلوچستان) با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای سنتینل-2 مورد پایش و ‏بررسی قرار گرفته است. با توجه به دردسترس بودن تصاویر ماهواره سنتینل-2 از سال 1396 تا سال 1399، مساحت سطح آب ‏سد پیشین برآورد گردید (تمامی تصاویر در ماه شهریور تهیه شده‌اند). همچنین با توجه به ترکیب رنگی مورد استفاده (8-4-3) ‏پوشش گیاهی در دامنه رنگ قرمز مشاهده می شود. محدوده سد نیز به رنگ زرد می‌باشد. موقعیت سد پیشین درتاریخ ‏‏1396/06/19 ‏ در شکل1 مشاهده می شود. مساحت سطح آب سد در این سال حدود 250 هکتار برآورد شده است.‏


  <strong class='sis-keyword'>سد</strong> پیشین در تاریخ 1396/06/19 ‏
شکل-1 : سد پیشین در تاریخ 1396/06/19 ‏


شکل2، سد پیشین را در تاریخ 1397/06/19 نشان می دهد. مساحت سطح آب سد در این سال حدود 172 هکتار ‏برآورد شده است. به دلیل خشکسالی و کمبود بارش سطح آب سد کاهش یافته است.‏


پیشین در تاریخ 1397/06/19‏
شکل-2 : مساحت آب سد پیشین در تاریخ 1397/06/19‏


در شکل3، سد پیشین درتاریخ 1398/06/19 مشاهده می شود. مساحت سطح آب سد در این سال حدود 1391 هکتار ‏برآورد شده است. به دلیل افزایش بارندگی مساحت سطح آب افزایش یافته است.‏


سد پیشین در تاریخ 1398/06/19‏
شکل-3 : مساحت آبی سد پیشین در تاریخ 1398/06/19‏


در شکل4، سد پیشین درتاریخ 1399/06/18 مشاهده می شود. مساحت سطح آب سد در این سال حدود 1399 هکتار ‏برآورد شده است.‏


  <strong class='sis-keyword'>سد</strong> پیشین در تاریخ 1399/06/18‏
شکل-4 : مساحت آبی سد پیشین در تاریخ 1399/06/18‏


تغییرات مساحت سد طی سال های مورد مطالعه در نمودار1 نشان داده شده است.‏


نمودار-1 : تغییرات مساحت سد پیشین از سال 1396 تا 1399 برحسب هکتار

تغییرات مساحت  <strong class='sis-keyword'>سد</strong> پیشین از سال 1396 تا 1399 برحسب هکتار


آدرس کوتاه شده: