شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۴۸ ۳۶۶
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای پوشش برف سطح کشور در تاریخ 16 بهمن ماه 1399

پایش ماهواره ای پوشش برف سطح کشور در تاریخ 16 بهمن ماه 1399

در این مطلب، پایش ماهواره ای پوشش برف در سطح کشور در تاریخ 1399/11/16 با استفاده از تصاویر سنجنده مادیس، ارائه شده است.

تصویر ماهواره TERRA تاریخ 1399/11/16، ساعت 10:36AM، ترکیب باندی 1-4-3 دامنه رنگ سبز تا قرمز درصد احتمال وجود برف را نمایش می دهد

شکل-1 : تصویر ماهواره TERRA تاریخ 1399/11/16، ساعت 10:36AM، ترکیب باندی 1-4-3 دامنه رنگ سبز تا قرمز درصد احتمال وجود برف را نمایش می دهد


به منظور مشاهده نقشه های پوشش برف در کشور در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای برف


آدرس کوتاه شده: