شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۵۱ ۳۷
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
پایش ماهواره ای رطوبت خاک در سطح کشور از مهر تا بهمن 1399

پایش ماهواره ای رطوبت خاک در سطح کشور از مهر تا بهمن 1399

در این مطلب، نقشه تغییرات رطوبت خاک استان ها، در بازه زمانی مهر تا بهمن 1399 با استفاده از تصاویر ماهواره SMAP، ارائه گردیده است.

رطوبت خاک یکی از مهمترین پارامترهای موجود در چرخه جهانی آب، مطالعات منابع آب و آبخیزداری می باشد. این پارامتر، نقش مهمی در پیش بینی های اقلیمی و مدیریت برخی از مخاطرات مانند خشکسالی و سیل ایفاء می نماید. در سال‌ های اخیر روش‌ های نوین متعددی مبتنی بر داده‌ های ماهواره‌ ای جهت برآورد و مدل‌ سازی رطوبت خاک توسعه داده شده اند. با استفاده از ماهواره SMAP (Soil Moisture Active Passive) رطوبت خاک عمقی در دوره زمانی اول مهر ماه تا اول بهمن ماه 1399 در مقایسه با دوره ی زمانی مشابه در سال 1398 اندازه گیری شد. مشاهدات ماهواره ای نشان می دهد که سه استان هرمزگان، آذربایجان شرقی و ایلام تنها استانهایی هستند که به ترتیب با میزان 158، 12 و 9 درصد، با افزایش رطوبت خاک مواجه بوده اند و در سایر استانها کاهش رطوبت خاک مشاهده می شود. همچنین 3 استان بوشهر، فارس و سیستان و بلوچستان به ترتیب با مقادیر 37، 40 و 45 درصد بیشترین میزان کاهش رطوبت را نسبت به سال قبل داشته اند. جدول 1، میزان رطوبت عمقی خاک در دوره مذکور در سال 1399 را نسبت به سال 1398 برای هر استان نشان می دهد که در شکل 1 نیز به نمایش درآمده است.


جدول-1: مقایسه رطوبت خاک استان ها در دوره زمانی مهر تا بهمن سال 1399 نسبت به سال 1398


نقشه تغییرات  <strong class='sis-keyword'>رطوبت خاک</strong> استان¬ها در دوره زمانی مهر تا بهمن در سال 1399 نسبت به سال 1398

شکل-1: نقشه تغییرات رطوبت خاک استان¬ها در دوره زمانی مهر تا بهمن در سال 1399 نسبت به سال 1398


آدرس کوتاه شده: