شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۴۸ ۲۴۹
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای رطوبت خاک در سطح کشور از مهر تا بهمن 1399

پایش ماهواره ای رطوبت خاک در سطح کشور از مهر تا بهمن 1399

در این مطلب، نقشه تغییرات رطوبت خاک استان ها، در بازه زمانی مهر تا بهمن 1399 در مقایسه با همین زمان در سال 1398، ارائه گردیده است.

نقشه تغییرات رطوبت خاک استان ها در دوره زمانی مهر تا بهمن در سال 1399 نسبت به سال 1398

نقشه تغییرات رطوبت خاک استان ها در دوره زمانی مهر تا بهمن در سال 1399 نسبت به سال 1398


به منظور مشاهده نقشه های رطوبت خاک در کشور در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای رطوبت خاک


آدرس کوتاه شده: