یکشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۴۸ ۱۷۳
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای بدنه های آبی کشور در تاریخ 7 بهمن ماه 1399

پایش ماهواره ای بدنه های آبی کشور در تاریخ 7 بهمن ماه 1399

در این مطلب، پایش ماهواره ای بدنه های آبی کشور در تاریخ 1399/11/07 با استفاده از تصاویر سنجنده مادیس، ارائه شده است.

تصویر ماهواره TERRA تاریخ 1399/11/07

شکل-1 : تصویر ماهواره TERRA تاریخ 1399/11/07


دنه های آبی کشور تاریخ 1399/11/07

شکل-2 : بدنه های آبی کشور تاریخ 1399/11/07


به منظور مشاهده نقشه های بدنه های آبی کشور در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای بدنه های آبی


آدرس کوتاه شده: