دوشنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۴۸ ۱۹۲
طبقه بندی: محصولات
چچ
محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، دی 1399

محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، دی 1399

در این مطلب، محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت، سنجنده مادیس، ماهواره ترا، دی ماه 1399، نشان داده شده است.

محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت، سنجنده مادیس دی ماه 99

شکل-1: محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت، سنجنده مادیس


به منظور مشاهده محدوده شعاع دید آنتن گیرنده تصاویر مادیس در مرکز فضایی ماهدشت در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

موزائیک ماهیانه تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس


آدرس کوتاه شده: