دوشنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۲۶ ۲۱
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
رویدادهای سنجش از دور از 25 بهمن تا 1 اسفند ماه 99

رویدادهای سنجش از دور از 25 بهمن تا 1 اسفند ماه 99

آدرس پرتال جامع سنجش از دور سازمان فضایی ایران RS.ISA.IR

این فیلم به رویدادهای سنجش از دوری کشور، اخبار و گزارش های فنی تولید شده از 25 بهمن تا 1 اسفند ماه 99 در اداره کل سنجش از دور و پایش فضایی در سازمان فضایی ایران، اشاره دارد.
آدرس کوتاه شده: