سه شنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۳۰ ۶۰۰
طبقه بندی: رویدادها و اطلاعیه ها
چچ
برونسپاری پروژه مطالعات امکان‌ سنجی احداث و بهره‌ برداری از سایتهای بومی کالیبراسیون میدانی ماهواره‌ های سنجش از دور

برونسپاری پروژه مطالعات امکان‌ سنجی احداث و بهره‌ برداری از سایتهای بومی کالیبراسیون میدانی ماهواره‌ های سنجش از دور

کد نیاز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : 1199004068000299


سازمان فضایی ایران در نظر دارد، سایت های کالیبراسیون میدانی پس از پرتاب سنجنده های فضایی سنجش از دور در محدوده نور مرئی، مادون قرمز و حرارتی را در محدوده سرزمینی ایران دایر و بهره برداری نماید. این امر با هدف خودکفایی کشور و همچنین ایجاد زیرساختهای به ‌اشتراک‌ گذاری و ارائه خدمات فضایی، تامین و بهره‌ برداری ماهواره سنجش از دور ملی و خارجی و محصولات و تصاویر آنها، پژوهش و توسعه فناوری ‌های انجام می شود. بدین منظور در مرحله اول، طرح امکان ‌سنجی ایجاد سایت‌ های میدانی کالیبراسیون در دستور کار قرار گرفته و در قالب این طرح موارد ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت :

  • شناخت، بررسی و تدوین طرح ‌های فنی، اقتصادی و عملیاتی به منظور ایجاد سایت ‌های کالیبراسیون میدانی سنجنده‌ های ماهواره‌ ای بومی
  • بررسی و معرفی شرایط، ویژگی‌ها و فرآیند علمی- عملیاتی انجام کالیبراسیون میدانی سنجنده‌ ها بعد از پرتاب
  • بررسی تجارب مشابه در سایر کشورها، شناسایی تجهیزات مورد استفاده و نحوه تعامل و همکاری
  • مکانیابی سایت ‌های مستعد به منظور انجام کالیبراسیون میدانی و نحوه تملک و بهره ‌برداری
  • طراحی مفهومی، جزیی و مهندسی سایت‌ های مورد نیاز (سخت افزاری و نرم افزاری) مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی همراه با آنالیز هزینه و زمان بندی
  • تدوین پیوست‌ های فنی و دفترچه الزامات به منظور انجام طرح اجرایی

متقاضیان می توانند پیشنهادیه خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز تا ساعت 11:30 روز 11 اسفند ماه 1399 در سامانه "ستاد" بارگذاری نمایند.
نحوه مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

  1. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  2. مراجعه به بخش خرید جزئی و متوسط
  3. انتخاب جستجوی پیشرفته و درج صرفا اطلاعات شماره نیاز : 1199004068000299
  4. درج کد امنیتی

آدرس کوتاه شده: