دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸ ۱۸۵
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای سطح آب دریاچه ارومیه 24 بهمن ماه 1399

پایش ماهواره ای سطح آب دریاچه ارومیه 24 بهمن ماه 1399

با اندازه گیری انجام شده از مساحت سطح دریاچه ارومیه، روند این تغییرات مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پایش دریاچه ارومیه با استفاده تصاویر ماهواره ای به صورت زیر می باشد.


 پایش ماهواره ای سطح آب دریاچه ارومیه 24 بهمن ماه 1399


 پایش ماهواره ای سطح آب دریاچه ارومیه 24 بهمن ماه 1399


به منظور مشاهده پایش منظم دریاچه ارومیه در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای دریاچه ارومیه


آدرس کوتاه شده: