دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸ ۲۰۱
طبقه بندی: محصولات
چچ
محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، بهمن ماه 1399

محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، بهمن ماه 1399

محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت، سنجنده مادیس، ماهواره ترا، بهمن ماه 1399

محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت سنجنده مادیس ماهواره ترا / آکوا بهمن ماه 1399


محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت سنجنده مادیس ماهواره ترا / آکوا بهمن ماه 1399


به منظور مشاهده محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

موزائیک ماهیانه تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس


آدرس کوتاه شده: