سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸ ۴۹۷
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در تاریخ 13 اسفند 99

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در تاریخ 13 اسفند 99

با استفاده از تصاویر ماهواره ای در اسفند ماه 1399، مساحت سطح دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان و روند تغییرات سطح آنها، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان مهر ماه 99، پایش ماهواره ای زمین پرتال سنجش از دور


پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان مهر ماه 99، پایش ماهواره ای زمین پرتال سنجش از دور


به منظور مشاهده پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان


آدرس کوتاه شده: