سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸ ۲۷۷
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای دریاچه های هامون در تاریخ 13 اسفند 99

پایش ماهواره ای دریاچه های هامون در تاریخ 13 اسفند 99

با استفاده از تصاویر ماهواره ای در اسفند ماه 1399، مساحت سطح دریاچه های هامون و روند تغییرات سطح آنها، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پایش ماهواره ای دریاچه های هامون اسفند ماه 99،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور


پایش ماهواره ای دریاچه های هامون اسفندماه 99،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور


به منظور مشاهده پایش ماهواره ای دریاچه های هامون در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای دریاچه های هامون


آدرس کوتاه شده: