یکشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ۲۲:۱۸ ۴۵۱
طبقه بندی: رویدادها و اطلاعیه ها
چچ
تمدید زمان مناقصه طرح مطالعات امکان‌ سنجی احداث و بهره‌ برداری از سایتهای بومی کالیبراسیون میدانی ماهواره‌ های سنجش از دور

تمدید زمان مناقصه طرح مطالعات امکان‌ سنجی احداث و بهره‌ برداری از سایتهای بومی کالیبراسیون میدانی ماهواره‌ های سنجش از دور

کد نیاز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : 1199004068000334


سازمان فضایی ایران در نظر دارد، سایت های کالیبراسیون میدانی پس از پرتاب سنجنده های فضایی سنجش از دور در محدوده نور مرئی، مادون قرمز و حرارتی را در محدوده سرزمینی ایران دایر و بهره برداری نماید. این امر با هدف خودکفایی کشور و همچنین ایجاد زیرساختهای به ‌اشتراک‌ گذاری و ارائه خدمات فضایی، تامین و بهره‌ برداری ماهواره سنجش از دور ملی و خارجی و محصولات و تصاویر آنها، پژوهش و توسعه فناوری ‌های انجام می شود. بدین منظور در مرحله اول، طرح امکان ‌سنجی ایجاد سایت‌ های میدانی کالیبراسیون در دستور کار قرار گرفته و در قالب این طرح موارد ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت :

  • شناخت، بررسی و تدوین طرح ‌های فنی، اقتصادی و عملیاتی به منظور ایجاد سایت ‌های کالیبراسیون میدانی سنجنده‌ های ماهواره‌ ای بومی
  • بررسی و معرفی شرایط، ویژگی‌ها و فرآیند علمی- عملیاتی انجام کالیبراسیون میدانی سنجنده‌ ها بعد از پرتاب
  • بررسی تجارب مشابه در سایر کشورها، شناسایی تجهیزات مورد استفاده و نحوه تعامل و همکاری
  • مکانیابی سایت ‌های مستعد به منظور انجام کالیبراسیون میدانی و نحوه تملک و بهره ‌برداری
  • طراحی مفهومی، جزیی و مهندسی سایت‌ های مورد نیاز (سخت افزاری و نرم افزاری) مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی همراه با آنالیز هزینه و زمان بندی
  • تدوین پیوست‌ های فنی و دفترچه الزامات به منظور انجام طرح اجرایی

متقاضیان می توانند پیشنهادیه خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز تا ساعت 10 صبح روز 15 فروردین ماه 1400 در سامانه "ستاد" بارگذاری نمایند.
نحوه مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

  1. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  2. مراجعه به بخش خرید جزئی و متوسط
  3. انتخاب جستجوی پیشرفته و درج صرفا اطلاعات شماره نیاز : 1199004068000334
  4. درج کد امنیتی

آدرس کوتاه شده: