سه شنبه, ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۴۹ ۱۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش غلظت دی اکسید نیتروژن در اتمسفر استان تهران در تاریخ 15 فروردین ماه 1400

پایش غلظت دی اکسید نیتروژن در اتمسفر استان تهران در تاریخ 15 فروردین ماه 1400

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده‎ NO2 ‎در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏

با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p، میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن در تاریخ 15 فروردین ماه 1400 برای استان تهران اندازه گیری شد. متوسط غلظت آلاینده NO2 در حدود 178 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. تمرکز این آلاینده در شهر تهران و قدس مشاهده می شود.


میزان دی اکسید نیتروژن اتمسفر استان تهران در 1400/01/15


آدرس کوتاه شده: