شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۰۹ ۴۳
طبقه بندی: خدمات RS
چچ
پایش ماهواره ای آتش سوزی در ارتفاعات شهرستان دشتی 25 فروردین 1400

پایش ماهواره ای آتش سوزی در ارتفاعات شهرستان دشتی 25 فروردین 1400

در این گزارش نقشه پایش ماهواره ای آتش سوزی در ارتفاعات شهرستان دشتی استان بوشهر در تاریخ 25 فروردین 1400 آورده شده است.

با استفاده از تصاویر ماهواره ای، محدوده آتش سوزی در ارتفاعات شهرستان دشتی واقع در استان بوشهر، استخراج گردیده و مساحت محدوده آتش در حدود 280 هکتار تخمین زده شد. با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر، پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز دیده می شود.
آدرس کوتاه شده: