شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۴۸ ۱۳۵
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای آتش سوزی در روز 30 فروردین ماه 1400 در استان بوشهر

پایش ماهواره ای آتش سوزی در روز 30 فروردین ماه 1400 در استان بوشهر

پایش ماهواره ای آتش سوزی در ارتفاعات بوشکان شهرستان دشتستان استان بوشهر در تاریخ 30 فروردین 1400

شکل-1 : پایش ماهواره ای آتش سوزی در ارتفاعات بوشکان شهرستان دشتستان استان بوشهر در تاریخ 30 فروردین 1400

شکل-1 : پایش ماهواره ای آتش سوزی در ارتفاعات بوشکان شهرستان دشتستان استان بوشهر در تاریخ 30 فروردین 1400


به منظور مشاهده نقشه های آتش سوزی در کشور در سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای آتش سوزی


آدرس کوتاه شده: