چهارشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۰۲ ۱۲۸
طبقه بندی: آزمایشگاه Rs
چچ
پایش ماهواره ای تغییرات کاربری درجنگل های حوضه آبریز تالش

پایش ماهواره ای تغییرات کاربری درجنگل های حوضه آبریز تالش

این مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره ای به شناسایی تغییرات بوقوع پیوسته در محدوده جنگل های حوضه آبریز تالش پرداخته است.

جنگل اکوسیستمی است که پوشش گیاهی غالب آن را درختان و بوته ها تشکیل می دهند. این جوامع گیاهی مناطق وسیعی از کره زمین را در بر می گیرند و به عنوان زیستگاه حیوانات، تعدیل کننده ی جریانات هیدرولوژیکی و مواد نگهدارنده خاک عمل می کنند و یکی از مهمترین جنبه های زیستی کره زمین را تشکیل می دهند. تقریباً یک سوم سطح زمین را جنگلها اشغال کرده اند و حاوی حدود 70٪ کربن موجود در کره زمین هستند. نقش جنگل در تغییر آب و هوا دو برابر است زیرا به عنوان یک دلیل و به عنوان یک راه حل برای انتشار گازهای گلخانه ای عمل می کند. برای حفاظت از جنگل ها، جلوگیری از دست دادن و تخریب اکوسیستم های جنگلی و احیای آنها ضروری است. علاوه بر این، جنگل ها می توانند به طور بالقوه به بیش از یک سوم کاهش کل تغییرات آب و هوایی کمک کنند. از آنجایی که کشور ایران در بین کشور های با سرانه پایین(کمتر از 0.2 هکتار) جنگل قرار دارد بنابراین نیاز به حفاظت از جنگلهای موجود و احیاء جنگلهای تخریب شده امری بسیار مهم و ضروری می باشد. در این بین علم سنجش از دور می تواند به عنوان مناسب ترین ابزار برای جمع آوری سریع اطلاعات در مورد جنگل ها از طریق تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شود. در این گزارش شناسایی عوامل اصلی و مهم تغییرکاربری اراضی جنگلی حوضه آبریز تالش و همچنین برآورد میزان این تغییرات در طی 20 سال اخیر با استفاده از سری زمانی مجموعه تصاویر ماهوار ه ای لندست 5، 7 و 8 مدنظر می‌باشد.


وقعیت مکانی حوضه آبریز تالش
نقشه1 موقعیت مکانی حوضه آبریز تالش


نقشه شماره 1 موقعیت حوضه آبریز تالش در ایران و استان گیلان را نشان می دهد. این حوضه دارای 320705 هکتار مساحت می باشد. آب وهوای این حوضه آبریز مانند دیگر نقاط استان گیلان از نوع آب و هوای معتدل مدیترانه‌ای می‌باشد. میانگین بارش سالانه این حوضه حدود 1500 میلیمتر است. نقشه شماره 2 مناطق تخریب شده عرصه های جنگلی حوضه آبریز تالش از سال 1378 تا 1398 را نشان می دهد که طی سال های اخیر دچار تغییر کاربری شده اند. طبق بررسی های بعمل آمده 190 هکتار از جنگل های این حوضه آبریز در طی زمان مورد مطالعه دچار تغییر کاربری شده‌اند.


مناطق تخریب عرصه های جنگلی حوضه آبریز تالش(لکه های نارنجی- تصویر زمینه گوگل ارث)
نقشه 2 مناطق تخریب عرصه های جنگلی حوضه آبریز تالش(لکه های نارنجی- تصویر زمینه گوگل ارث)


نمونه های از موارد تخریب عرصه های جنگلی حوضه آبریز تالش را تصاویر شماره 1 نشان داده شده است. ردیف اول از توابه شهرستان آستارا، ردیف دوم شهرستان پرده و ردیف سوم از توابع شهرستان پونل.


نمونه های از موارد تخریب عرصه های جنگلی حوضه آبریز تالش را نشان می دهد. ردیف اول از توابه شهرستان آستارا، ردیف دوم شهرستان پرده و ردیف سوم از توابع شهرستان پونل(تصاویر زمینه گوگل ارث)
تصاویر 1: نمونه های از موارد تخریب عرصه های جنگلی حوضه آبریز تالش را نشان می دهد. ردیف اول از توابه شهرستان آستارا، ردیف دوم شهرستان پرده و ردیف سوم از توابع شهرستان پونل(تصاویر زمینه گوگل ارث)


نزدیک به یک چهارم وسعت کشور را بیابان‌ها تشکیل داده و از این رو کشور ما با مشکل مهم و حیاتی فرسایش خاک نیز رو به رو است چرا که این فرسایش، مشکلات اقتصادی بسیاری را در کانون‌های بحرانی کشور ایجاد کرده و تنها راه مبارزه با آن، احیای پوشش گیاهی مناطق بحرانی و حفظ و صیانت از جنگل‌ها است. نقشه شماره 3 موقعیت و میزان جنگل های احیاء شده حوضه آبریز تالش را در طی دوره مطالعاتی نشان می دهد. طی پردازش های انجام شده از ابتدا تا انتهای دوره(20 سال) 93 هکتار از جنگل های این حوضه احیاء شده است.


مناطق احیاء شده عرصه های جنگلی حوضه آبریز تالش(تصویر زمینه گوگل ارث)
نقشه 3 مناطق احیاء شده عرصه های جنگلی حوضه آبریز تالش(تصویر زمینه گوگل ارث)


آدرس کوتاه شده: