دوشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۱۴ ۱۶
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش غلظت دی اکسید نیتروژن موجود در اتمسفر، برای استان های تهران و البرز در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1400

پایش غلظت دی اکسید نیتروژن موجود در اتمسفر، برای استان های تهران و البرز در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1400

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده‎ NO2 ‎در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏

با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1400 برای استان تهران اندازه گیری شد. متوسط غلظت آلاینده NO2 در حدود 100 میکرو مول بر متر مربع تخمین زده شده است. تمرکز این آلاینده در شهر تهران مشاهده می شود.


پایش غلظت دی اکسید نیتروژن برای استان تهران در تاریخ  10 اردیبهشت ماه 1400


همچنین با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1400 برای استان البرز نیز اندازه گیری شد. متوسط غلظت NO2 در حدود 140 میکرو مول بر متر مربع تخمین زده شده است.


پایش غلظت دی اکسید نیتروژن برای استان البرز در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1400


آدرس کوتاه شده: