سه شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۴۳ ۱۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ایی رصد خانه ابوریحان بیرونی

پایش ماهواره ایی رصد خانه ابوریحان بیرونی

در این مطالعه تعرضات به محیط اطراف رصدخانه ابوریحان بیرونی را مورد بررسی قرار داده است.

پیشنهاد تأسیس رصدخانه ابوریحان بیرونی که در دانشگاه شهر شیراز واقع شده است، در سال 1348 توسط پروفسور یوسف ثبوتی و ادوارد فرانسیس گاینن مطرح و عملیات ساخت بنای آن در سال 1352 آغاز شد و در اسفند سال 1355 به بهره برداری رسید. از اهداف این مرکز تحقیقاتی انجام رصد های حرفه ای نجوم و اختر فیزیک، آموزش و تعلیم دانشجویان و ترویج و اشاعه دانش نجوم است. رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز، دومین رصدخانه کشور پس از مراغه (قرن هشتم هجری) است که در ایران تأسیس شده و تاکنون در میان رصد خانه های فعال و حرفه ای جایگاه نخست را در زمینه تحقیقات و رصد های نجومی به خود اختصاص داده است(پرتال دانشگاه شیراز).


رصد خانه ابوریحان بیرونی شیراز
عکس 1: رصد خانه ابوریحان بیرونی شیراز


با استفاده از تصاویر گوگل ارث از ساختمان رصد خانه ابوریحان دایره ای به شعاع 500 درنظر گرفته شد و تغییرات کاربری داخل این دایره در سال های 1381 و 1399 مورد پایش قرار گرفته است. تصویر شماره 1 مربوط به سال 1381 از رصد خانه ابوریحان می‌ باشد که در مرکز کادر زرد قرار گرفته است و محدوده ایی در جنوب و جنوب غربی کادر زرد رنگ دارای کاربری مسکونی و کشاورزی است که مساحت آن حدود 9 هکتار برآورد شده است (تصویر1).


موقعیت رصدخانه ابوریحان شیراز، تصویر  <strong class='sis-keyword'>گوگل ارث</strong> تاریخ 09-03-1381

تصویر-1: موقعیت رصدخانه ابوریحان شیراز، تصویر گوگل ارث در تاریخ 09-03-1381


تصویر شماره 2 و 3 مربوط به سال 1399 از رصد خانه ابوریحان می‌ باشد. همانطور که مشاهده می‌ شود در قسمت شمال شرقی رصد خانه نیز ساخت و ساز هایی صورت گرفته است. مساحت این محدوده حدود 10 هکتار است (کادر قرمز رنگ)


موقعیت رصدخانه ابوریحان شیراز، تصویر  <strong class='sis-keyword'>گوگل ارث</strong> تاریخ 29-05-1399

تصویر-2: موقعیت رصدخانه ابوریحان شیراز، تصویر گوگل ارث در تاریخ 29-05-1399


همانطور که در تصاویر سال 1381 و 1399 مشاهده می شود این محدوده جزء اراضی بایر بوده که به یک مرکز آموزش عالی (دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز) تبدیل شده است.


محدوده قرمز نشان دهنده تغییرات کاربری اطراف رصد خانه ابوریحان می باشد، تاریخ 29-05-1399 از رصد خانه ابوریحان شیراز

تصویر-3- محدوده قرمز نشان دهنده تغییرات کاربری اطراف رصد خانه ابوریحان می باشد، تاریخ 29-05-1399 از رصد خانه ابوریحان شیراز


منبع:
آدرس کوتاه شده: