شنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۳ ۱۳۶
طبقه بندی: آزمایشگاه Rs
چچ
مدل‌ سازی رشد و توسعه شهرستان آبسرد و پایش تغییرات اراضی اطراف این شهر

مدل‌ سازی رشد و توسعه شهرستان آبسرد و پایش تغییرات اراضی اطراف این شهر

در این مطالعه به بررسی روند توسعه فیزیکی شهر آبسرد با استفاده از تصاویر ماهواره ای و فناوری سنجش از دور پرداخته شده است.

امروزه رشد مناطق شهری و تأثیر آن بر کاربری اراضی در جهان و بخصوص در کشورهای درحال توسعه به یک مسئله مهم زیست محیطی در علوم محیطی و برنامه‌ریزی شهری تبدیل شده است. رشد جمعیت موجب افزایش ساخت و ساز در یک ناحیه می‌ شود و این مسئله با گذشت زمان توسعه فیزیکی نواحی شهری را موجب می‌ گردد. رشد مکانی نواحی شهری چنانچه بدون برنامه‌ریزی باشد موجب تخریب کاربری اراضی اطراف شهرها می‌ شود بنابراین به منظور برنامه‌ریزی صحیح در این نواحی لازم است که رشد نواحی شهری و تأثیر آن بر کاربری اراضی مورد مطالعه قرار گیرند و همچنین به منظور کاهش اثرات مخرب رشد شهری بر کاربری اراضی و ظهور پیامد های اجتماعی و اقتصادی نواحی شهری در برنامه‌ریزی های آینده لازم است رشد این نواحی مدل‌ سازی شده تا برنامه‌ ریزان بتوانند با استفاده از آن، جهات توسعه شهر را به مسیر های بهینه و مناسب هدایت نموده و تخریب اراضی ناشی از رشد شهر را به حداقل برسانند.


معرفی محدوده مورد مطالعه
شهر آبسرد واقع در 45 کیلومتری شرق شهر تهران یکی از شهرهای بخش مرکزی شهرستان دماوند و یکی از مناطق ییلاقی استان تهران می‌ باشد که از شمال به ارتفاعات البرز مرکزی و روستاهای آئینه ورزان و خسروان، از شرق به دهستان ابرشیوه و سربندان، از جنوب به شهر کیلان و از غرب به شهر دماوند محدود می‌ باشد. به منظور پایش تغییرات کاربری اراضی و توسعه شهری شهرستان آبسرد در بازه زمانی 20 ساله از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2، لندست 8 و 7 استفاده گردید. هم‌چنین به منظور پیش‌بینی این تغییرات در آینده از مدل تلفیق سلول‌ های خودکار زنجیره مارکوف (CA-Markov) استفاده شد. تغییرات کاربری‌‎ ها در این منطقه در 20 ساله گذشته و نقشه پیش‌بینی کاربری‌ ها با استفاده از مدل مارکوف برای 20 سال آینده برای 3 کلاس مناطق شهری، پوشش گیاهی و کشاورزی و نواحی بایر در زیر نشان داده شده است.


تصویر ماهواره‌ای  <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2 از شهرستان  <strong class='sis-keyword'>آبسرد</strong> و اراضی اطراف آن در سال 1400
شکل-1: الف: تصویر ماهواره‌ای سنتینل 2 از شهرستان آبسرد و اراضی اطراف آن در سال 1400 - ب: نقشه طبقه‌بندی شهرستان آبسرد و اراضی اطراف آن در سال 1380 - ج: نقشه طبقه‌بندی شهرستان آبسرد و اراضی اطراف آن در سال 1400 - د: نقشه پیش‌بینی شده شهرستان آبسرد و اراضی اطراف آن در سال 1420


نتایج این بررسی نشان می دهد طی دوره سال 1380 تا 1400 حدود 149 هکتار از اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی در این منطقه تخریب و تبدیل به اراضی بایر و شهری شده‌اند. همچنین در این دوره حدود 35 هکتار از اراضی بایر به اراضی شهری تبدیل شده‌اند و در مجموع حدود 104 هکتار به اراضی شهری در این منطقه افزوده شده است. همچنین نتایج حاصل از پیش بینی مدل زنجیره مارکوف گویای آن است که با ادامه این روند در 20 سال آینده حدود 131 هکتار از اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی تخریب و تغییر کاربری به اراضی بایر و شهری خواهند داد.


آدرس کوتاه شده: