سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۰ ۲۰۱
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش بهنگام روند تغییرات سطح آب تالاب ها با استفاده از سامانه پایش ماهواره ای کرانه

پایش بهنگام روند تغییرات سطح آب تالاب ها با استفاده از سامانه پایش ماهواره ای کرانه

در این با مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و فناوری سنجش از دور به نظارت بر یکی از پهنه های آبی کشور بنام تالاب امیرکلایه پرداخته شده است.


موقعیت تالاب امیرکلایه

نقشه 1: موقعیت تالاب امیرکلایه


 تغییرات مساحت تالاب امیرکلایه

نمودار1: تغییرات مساحت تالاب امیرکلایه


به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پایش بهنگام روند تغییرات سطح آب دریاچه ها و تالاب های کشور به لینک های زیر مراجعه نمایید:


پایش بهنگام روند تغییرات سطح آب دریاچه سدها با استفاده از سامانه پایش ماهواره ای کرانه

پایش بهنگام روند تغییرات سطح آب دریاچه ها و تالاب ها با استفاده از سامانه پایش ماهواره ای کرانه


آدرس کوتاه شده: