یکشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۵۰ ۱۵۰
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش بهنگام روند تغییرات سطح آب دریاچه سد دامغان با استفاده از سامانه پایش ماهواره ای کرانه

پایش بهنگام روند تغییرات سطح آب دریاچه سد دامغان با استفاده از سامانه پایش ماهواره ای کرانه

در این با مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و فناوری سنجش از دور به نظارت بر یکی از پهنه های آبی کشور با نام دریاچه سد دامغان پرداخته شده است.


موقعیت سد دامغان در استان سمنان

نقشه 1: موقعیت سد دامغان در استان سمنان


تغییرات مساحت دریاچه سد دامغان بر حسب کیلومتر مربع

نمودار1: تغییرات مساحت دریاچه سد دامغان بر حسب کیلومتر مربع


به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پایش بهنگام روند تغییرات سطح آب دریاچه ها و تالاب های کشور به لینک های زیر مراجعه نمایید:


پایش بهنگام روند تغییرات سطح آب دریاچه سدها با استفاده از سامانه پایش ماهواره ای کرانه

پایش بهنگام روند تغییرات سطح آب دریاچه ها و تالاب ها با استفاده از سامانه پایش ماهواره ای کرانه


آدرس کوتاه شده: