چهارشنبه, ۰۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۵ ۱۰۲
طبقه بندی: آزمایشگاه Rs
چچ
پایش ماهواره ای تغییرات کاربری درجنگل‌ های شهرستان پلدختر استان لرستان

پایش ماهواره ای تغییرات کاربری درجنگل‌ های شهرستان پلدختر استان لرستان

در این نگارش به نقش فناوری سنجش از دور در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای مطالعات جنگل ها در منطقه پلدختر پرداخته شده است.

کره زمین در اثر فشارهای آب و هوایی و انسانی، تغییرات نامطلوب بسیاری را تجربه می‌ کند. به عنوان مثال، جنگل‌ های زاگرس که نقش مهمی در تنظیم آب و هوای کشور دارند از طریق جنگل‌ زدایی و تخریب جنگل به طور فزاینده در حال تغییر کاربری و نابودی هستند. جنگل‌ زدایی یکی از اصلی ترین اشکال تغییرات پوشش زمین بوده است که بیشتر توسط انسان ایجاد می شود. تقریباً 120 میلیون هکتار از اراضی جنگلی و 560 میلیون هکتار از مراتع به دلیل فعالیت‌های انسانی در طی سه قرن گذشته به سایر اراضی تبدیل شده است. جنگل‌های زاگرس جزء مهمترین بوم سازگان‌‌ های جنگلی کشور به لحاظ بوم شناختی و اقتصادی هستند. ناحیه رویشی زاگرس که به جنگل‌ های بلوط غرب شهرت دارند با گستردگی در 11 استان کشور با 6 میلیون هکتار مساحت بیش از 42 درصد جنگل‌های کشور را تشکیل داده که از جنوب آذربایجان غربی تا استان فارس پراکنش دارند.
حدود 70 درصد تیپ گونه‌های جنگلی زاگرس را بلوط‌ ها شامل می‌ شوند. بارندگی این ناحیه از 600 میلی‌ متر در قسمت‌ های شمالی تا 300 میلی‌ متر در جنوب غرب در نوسان است. سنجش از دور ماهواره‌ای در آشکار کردن چگونگی جنگل‌ زدایی و تخریب جنگل‌ ها در سراسر کره زمین نقش مهمی داشته است و اکنون برای نظارت مکرر و وسیع بر تغییرات جنگل استفاده می‌ شود تا به موقع اطلاعات در مورد تغییرات اراضی جنگلی فراهم شود. در این گزارش شناسایی عوامل اصلی و مهم تغییرکاربری اراضی جنگلی شهرستان پلدختر واقع در استان لرستان و همچنین برآورد میزان این تغییرات در طی 30 سال اخیر با استفاده از سری زمانی مجموعه تصاویر ماهوار‌‌ه‌‌ای لندست 5، 7 و 8 مدنظر می‌باشد.

نقشه شماره 1 موقعیت شهرستان پلدختر در ایران و استان لرستان را نشان می‌‌ دهد. این شهرستان دارای 369714 هکتار مساحت است. موقعیت جغرافیایی این شهرستان بین 47 درجه تا 48 درجه شرقی و 32 درجه تا 33 درجه شمالی قرار گرفته‌ است. نقشه شماره 2 مناطق تخریب شده عرصه‌‌ های جنگلی شهرستان پلدختر از سال 1369 تا 1399 را نشان می‌‌ دهد که طی سال‌‌های اخیر دچار تغییر کاربری شده‌‌اند. طبق بررسی‌‌های بعمل آمده 4581 هکتار از جنگل‌های این شهرستان در طی زمان مورد مطالعه دچار تغییر کاربری شده‌اند.


موقعیت مکانی شهرستان پلدختر
نقشه-1 : موقعیت مکانی شهرستان پلدختر


 مناطق تخریب عرصه‌‌های جنگلی شهرستان پلدختر
نقشه-2: مناطق تخریب عرصه‌‌های جنگلی شهرستان پلدختر


نمونه‌‌های از موارد تخریب عرصه‌‌های جنگلی شهرستان پلدختر را نشان می‌‌دهد.
شکل-1: نمونه‌‌های از موارد تخریب عرصه‌‌ های جنگلی شهرستان پلدختر


طی دهه‌های گذشته کاربری‌های اراضی در ایران، به ویژه جنگل ها با شدت بیشتری تخریب شده‌اند. داشتن اطلاعات صحیح در مورد مناطق فعلی انواع کاربری‌ها و تغییرات هر کدام برای مدیریت بهتر لازم و ضروری است. اخیرا تغییرات اقلیمی و وجود پدیده گرد و غبار، افزایش درجه حرارت و عدم تعادل در پراکنش بارندگی‌ها موجب تشدید خشکسالی و نابودی جنگل‌های بلوط استان لرستان شده‌است. تصاویر ارایه شده در شکل شماره 1، چند نمونه از تخریب جنگل‌ های زاگرس واقع در شهرستان پلدختر که با استفاده از پردازش‌ تصاویر ماهواره ای تهیه شده را نشان می‌‌ دهد. ردیف اول، دوم و سوم به ترتیب از توابع شهر پا‌علم، شهر پلدختر و روستای پران پرویز را نشان می‌ دهد که جنگل‌های این مناطق به دلیل آتش سوزی و راه ‌سازی از بین رفته‌‌اند.


آدرس کوتاه شده: