سه شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۵:۵۵ ۵۶
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای گرد و غبار کشوردر 23 تیر 1400

پایش ماهواره ای گرد و غبار کشوردر 23 تیر 1400

در این مطالعه به بررسی وضعیت میزان گرد وغبار در اتمسفر در سطح کشور پرداخته شده است. این مطالعه میزان گرد غبار در تاریخ 23 تیر ماه 1400 را در سطح کشور اندازه گیری کرده است.

سامانه پایش ماهواره ای گرد و غبار و آلودگی هوا در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره ای گرد و غبارهای فعال کشور در 23 تیر 1400 ارایه می شود.


فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. ‏با پردازش تصاویرماهواره ای Terra سنجنده Modis، نقشه مناطق متاثر از پدیده گرد و غبار و همچنین میزان شدت آن در تاریخ 23 تیر 1400 در ساعت 11 صبح برای کل کشور تهیه شده است. همانطور که در نقشه شماره 1 مشخص می باشد محدوده ی گرد و غبار در این تاریخ، مرزهای شرقی ایران و استان های سیستان و بلوچستان و کرمان را فرا گرفته است.


وضعیت شدت گرد و غبارهای فعال کشور در تاریخ 1400/04/23   تغییر رنگ از دامنه زرد تا قرمز نشان دهنده افزایش شدت گرد و غبار است.

نقشه -1 : وضعیت شدت گرد و غبارهای فعال کشور در تاریخ 1400/04/23 تغییر رنگ از دامنه زرد تا قرمز نشان دهنده افزایش شدت گرد و غبار است.


در نقشه شماره 2، محدوده ی گرد و غبار در این تاریخ به صورت بصری با استفاده از تصویر ترا/مادیس نمایش داده شده است.


گرد و غبارهای فعال کشور در تاریخ 1400/04/23 در تصویر ماهواره ترا(سنجنده مادیس)

نقشه-2 : گرد و غبارهای فعال کشور در تاریخ 1400/04/23 در تصویر ماهواره ترا(سنجنده مادیس)


آدرس کوتاه شده: