چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۶ ۲۲
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
نقشه دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و خزر (SST) ایران در تاریخ 17 تیر 1400 ساعت 13:51

نقشه دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و خزر (SST) ایران در تاریخ 17 تیر 1400 ساعت 13:51

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری دمای سطح آب را دارا می باشد. در این مطالعه به اندازه گیری دمای سطح آب دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان در تاریخ 17 تیر ماه سال 1400 پرداخته شده است.

برای تولید نقشه دمای سطح آب، از تصاویر ماهواره‌ ی آکوا/سنجنده مادیس (دریافتی از مرکز ماهدشت) در تاریخ 17 تیر ماه 1400 استفاده شده است. در این نقشه محدوده های با حداقل دما در دامنه رنگ آبی تا زرد و حداکثر دما به رنگ قرمز نشان داده شده‌ است. همانطور که مشاهده می شود حداقل دما حدود 9.25 درجه سانتی گراد در آب های دریای خزر و حداکثر آن حدود 29 درجه سانتی گراد در آب های جنوب ایران (خلیج فارس و دریای عمان) تخمین زده شده است.


نقشه دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و خزر (SST) ایران در تاریخ 17 تیر 1400 ساعت 13:51


آدرس کوتاه شده: