دوشنبه, ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۳۹ ۵۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای تغییرات سطح آب برخی دریاچه ها و تالاب ها تیر ماه 1400

پایش ماهواره ای تغییرات سطح آب برخی دریاچه ها و تالاب ها تیر ماه 1400

در این گزارش به پایش ماهواره ای تغییرات سطح آب برخی دریاچه ها و تالاب های کشور در تیر ماه 1400 و مقایسه آن با زمان مشابه در سال 1399 پرداخته شده است.

سامانه پایش ماهواره ای پهنه های آبی در سطح کشور (کرانه) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی (استارت آپ شریف کاوش نگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره ای برخی از پهنه های آبی کشور در تیرماه 1400 و مقایسه آن با زمان مشابه در سال 1399 ارائه شده است. ‏با استفاده از سامانه کرانه، تصاویر ماهواره ای Landsat-8 و Sentinel-2 در دسترس برای تیر 1400 و زمان مشابه در سال 1399 پردازش شده و مساحت سطح آب برخی از دریاچه ها و تالاب های کشور تهیه و با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که در حال حاضر دریاچه های ارژن، پریشان و بختگان همانند سال گذشته خشک می باشند. هامون های سیستان نیز نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 100 درصد آب خود را از دست داده و کاملاً خشک شده اند. کاهش شدید سطح آب در تالاب انزلی قابل توجه است، بطوریکه این تالاب بیش از 86 درصد از سطح آبی خود را از دست داده است. کاهش میزان آب تالاب انزلی و پایین رفتن سطح آب سبب پدیدار شدن نیزارها و پوشش گیاهی تالاب شده و سطح آب مشاهده شده با تصاویر ماهواره ای به 2/2 کیلومتر مربع کاهش یافته است. تالاب طشک در استان فارس نیز رو به خشکی می رود. سطح آب دریاچه ارومیه بیش از700 کیلومتر مربع (20 درصد (نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. تالاب آلاگل بیش از 70 درصد از سطح آبی خود را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته از دست داده است. سطح آب در تالابهای گاوخونی و چغاخور نیز نسبت به سال گذشته حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته است. متاسفانه در حال حاضر تالابها و دریاچه ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.


جدول-1: وضعیت مساحت سطح آبی برخی دریاچه ها و تالاب های کشور

نتایج پایش ماهواره ای برخی از پهنه های آبی کشور در تیرماه 1400 و 1399


لازم به ذکر است در مناطقی که سطح آب با پوشش گیاهی بطور کامل پوشیده شده باشد، در پردازش تصاویر ماهواره ای به عنوان پوشش گیاهی در نظر گرفته می شود و در نتیجه از سطح آب کاسته می‌ شود. سطوح استخراج شده در جدول فوق، صرفاً سطوح آبی تالاب ها می باشد. این موضوع به خصوص در تالاب انزلی قابل توجه می باشد. تصاویر 1 الی 11 وضعیت دریاچه ها و تالابها در تیرماه 1400 را نشان می دهد. برای نمایش تصاویر دریاچه ها و تالاب ها از ترکیب رنگی کاذب(FCC) تصاویر سنتینل 2 و برای دریاچه ارومیه از تصویر لندست 8 استفاده شده است. با توجه به ترکیب رنگی فوق در این تصاویر، آب به رنگ تیره و پوشش گیاهان و اراضی کشاورزی در دامنه رنگ قرمز قابل مشاهده می باشند. با توجه به اندازه پیکسل های تصاویر مورد استفاده لندست (30 *30 متر) و سنتینل 2 (10*10 متر)، جزئیات ارایه شده در این گزارش برای تالاب های مورد بررسی در حد نقشه های 1:300000 و 1:100000 است.


تصویر ماهواره ای 2 Sentinel-از تالاب گاوخونی در تاریخ 17 تیر 1400

تصویر-1: تصویر ماهواره ای 2 Sentinel-از تالاب گاوخونی در تاریخ 17 تیر 1400


تصویر ماهواره ای  Sentinel-2 از تالاب میانکاله در تاریخ 7 تیر 1400

تصویر-2: تصویر ماهواره ای Sentinel-2 از تالاب میانکاله در تاریخ 7 تیر 1400


تصویر ماهواره ای 2 Sentinel از دریاچه های ارژن و پریشان  در تاریخ 23 تیر 1400

تصویر-3: تصویر ماهواره ای 2 Sentinel از دریاچه های ارژن و پریشان در تاریخ 23 تیر 1400


  <strong class='sis-keyword'>تصویر ماهواره ای</strong> 2 Sentinel از تالاب طشک و بختگان در تاریخ 14 تیر 1400

تصویر-5: تصویر ماهواره ای 2 Sentinel از تالاب طشک و بختگان در تاریخ 14 تیر 1400


تصویرماهواره ای 2 Sentinel از هامونهای سیستان در تاریخ  15 تیر 1400

تصویر-6: تصویرماهواره ای 2 Sentinel از هامونهای سیستان در تاریخ 15 تیر 1400


تصویر ماهواره ای Sentinel-2 از تالاب چغاخور در تاریخ 15 تیر 1400

تصویر-7: تصویر ماهواره ای Sentinel-2 از تالاب چغاخور در تاریخ 15 تیر 1400


تصویر ماهواره ای Landsat 8 از دریاچه ارومیه در تاریخ  16 تیر  1400

تصویر-8: تصویر ماهواره ای Landsat 8 از دریاچه ارومیه در تاریخ 16 تیر 1400


تصویر ماهواره ای 2 Sentinel از آلاگل، آجی گل و آلما گل در تاریخ 7 تیر 1400

تصویر-9: تصویر ماهواره ای 2 Sentinel از آلاگل، آجی گل و آلما گل در تاریخ 7 تیر 1400


تصویر ماهواره ای 2 Sentinel از تالاب انزلی در تاریخ 14 تیر 1400

تصویر-10: تصویر ماهواره ای 2 Sentinel از تالاب انزلی در تاریخ 14 تیر 1400


تصویر ماهواره ای 2 Sentinel از دریاچه گهر در تاریخ 15 تیر  1400

تصویر-11: تصویر ماهواره ای 2 Sentinel از دریاچه گهر در تاریخ 15 تیر 1400


آدرس کوتاه شده: