دوشنبه, ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۱۱ ۲۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
رویدادهای سنجش از دور از تاریخ 26 تیر تا 1 مرداد 1400

رویدادهای سنجش از دور از تاریخ 26 تیر تا 1 مرداد 1400

این صفحه به رویداد های سنجش از دور اعم از اخبار، گزارشات فنی، محصولات سنجش از دور و غیره اشاره دارد.

این فیلم به رویدادهای سنجش از دوری کشور، اخبار و گزارش های فنی تولید شده از 26 تیر تا 1 مرداد ماه 1400 در اداره کل سنجش از دور و پایش فضایی در سازمان فضایی ایران، اشاره دارد.


آدرس کوتاه شده: