شنبه, ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۴۶ ۱۳۰
طبقه بندی: رویدادها و اطلاعیه ها
چچ
برگزاری سخنرانی علمی با موضوع: برآورد تغییرات چگالی سطحی با استفاده از روش نوین ماسکون در ماموریت های فضایی شبیه گریس

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع: برآورد تغییرات چگالی سطحی با استفاده از روش نوین ماسکون در ماموریت های فضایی شبیه گریس

تاریخ و زمان برگزاری شنبه مورخ 9 مرداد ماه 1400، ساعت 16 الی 17:30 می باشد.


اطلاعیه سخنرانی  <strong class='sis-keyword'>برآورد تغییرات چگالی سطحی</strong> با استفاده از  <strong class='sis-keyword'>روش نوین ماسکون</strong> در ماموریت های فضایی شبیه گریس


زمان برگزاری :

شنبه 9 مرداد ماه 1400 ساعت 16 الی 17:30


چکیده سخنرانی :

داده های ماهواره های گریس (GRACE)، یک منبع با ارزش اطلاعات برای تخمین و برآورد تغییرات هیدرولوژیکی زمین هستند. هدف اصلی این مطالعه، ارائه، توسعه و ارزیابی یک روش بهینه برای برآورد تغییرات زمانی در ذخیره آب در حوضه های آبریز مختلف است. در این تحقیق رویکردی جدید از روش ماسکون (Mascon) برای پردازش داده های ماموریت شبیه گریس پیشنهاد می شود که امکان بدست آوردن جواب را بدون استفاده از ضرایب استوکس بررسی می کند. علاوه بر ارائه روش ماسکون پیشنهادی، تاثیر استراتژی های مختلف وزن دهی بر جواب به دست آمده و اثر افزایش تعداد مشاهدات (کمان های اطراف منطقه مورد نظر) مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، روشی جدید برای تعیین اندازه بهینه قطعات (اندازه مجاز قطعات) ارائه شده است.


از علاقمندان دعوت می گردد به منظور شرکت در جلسه مجازی سخنرانی به لینک زیر مراجعه نمایند :


شرکت در جلسه سخنرانی


آدرس کوتاه شده: