دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۱۱ ۱۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
رویدادهای سنجش از دور از تاریخ 2 تا 8 مرداد 1400

رویدادهای سنجش از دور از تاریخ 2 تا 8 مرداد 1400

این صفحه به رویداد های سنجش از دور اعم از اخبار، گزارشات فنی، محصولات سنجش از دور و غیره اشاره دارد.

این فیلم به رویدادهای سنجش از دوری کشور، اخبار و گزارش های فنی تولید شده از 2 تا 8 مرداد ماه 1400 در اداره کل سنجش از دور و پایش فضایی در سازمان فضایی ایران، اشاره دارد.سایر رویدادهای سنجش از دور در زمان های گذشته


آدرس کوتاه شده: