دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۴ ۲۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای گرد و غبار فعال کشوردر 5 مرداد 1400

پایش ماهواره ای گرد و غبار فعال کشوردر 5 مرداد 1400

در این مطالعه به بررسی وضعیت میزان گرد وغبار در اتمسفر در سطح کشور پرداخته شده است. این مطالعه میزان گرد غبار در تاریخ مرداد ماه 1400 را در سطح کشور اندازه گیری کرده است.

سامانه پایش ماهواره ای گرد و غبار و آلودگی هوا در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره ای گرد و غبارهای فعال کشور در 5 مرداد 1400 ارایه می شود.
فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. ‏با پردازش تصاویرماهواره ای Terra سنجنده Modis، نقشه مناطق متاثر از پدیده گرد و غبار و همچنین میزان شدت آن در تاریخ 5 مرداد 1400 در ساعت 11 برای کل کشور تهیه شده است. همانطور که در نقشه 1 مشخص می باشد. محدوده ی گرد و غبار فعال در این تاریخ مرزهای شرقی ایران و استان های سیستان و بلوچستان ،کرمان، فارس و بخش های جنوبی استان خراسان جنوبی را فرا گرفته است.


وضعیت شدت گرد و غبارهای فعال کشور در تاریخ 1400/05/05 تغییر رنگ از دامنه زرد تا قرمز نشان دهنده افزایش شدت گرد و غبار است.

نقشه-1: وضعیت شدت گرد و غبارهای فعال کشور در تاریخ 1400/05/05 تغییر رنگ از دامنه زرد تا قرمز نشان دهنده افزایش شدت گرد و غبار است.


آدرس کوتاه شده: