سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۵۰ ۱۵۷
طبقه بندی: محصولات
چچ
شاخص کلروفیل a در تاریخ 4 تیر ماه 1400

شاخص کلروفیل a در تاریخ 4 تیر ماه 1400

پایش ماهواره ای شاخص کلروفیل a، از تصاویر Sentinel-3 در 4 تیر ماه 1400

 شاخص کلروفیل a از تصاویر Sentinel-3 در تاریخ 4 تیر 1400

شاخص کلروفیل a از تصاویر Sentinel-3 در تاریخ 4 تیر 1400


به منظور مشاهده شاخص کلرفیل a در ماه های دیگر سال جاری و نیز در سال های گذشته، به لینک زیر مراجعه نمایید:


پایش ماهواره ای کشند سرخ


آدرس کوتاه شده: