سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۰۱ ۴۵
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای گرد و غبار فعال کشوردر 8 مرداد 1400

پایش ماهواره ای گرد و غبار فعال کشوردر 8 مرداد 1400

در این مطالعه به بررسی وضعیت میزان گرد وغبار در اتمسفر در سطح کشور پرداخته شده است. این مطالعه میزان گرد غبار در تاریخ 8 مرداد ماه 1400 را در سطح کشور اندازه گیری کرده است.

سامانه پایش ماهواره ای گرد و غبار و آلودگی هوا در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره ای گرد و غبارهای فعال کشور در 8 مرداد 1400 ارایه می شود.
فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. ‏با پردازش تصاویرماهواره ای Terra سنجنده Modis، نقشه مناطق متاثر از پدیده گرد و غبار و همچنین میزان شدت آن در تاریخ 8 مرداد 1400 در ساعت 11 برای کل کشور تهیه شده است. همانطور که در نقشه 1 مشخص می باشد محدوده گرد و غبار فعال در این تاریخ مرز های شرقی ایران و همچنین بخش هایی از استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی را فرا گرفته است.


وضعیت شدت گرد و غبارهای فعال کشور در تاریخ 1400/05/08 تغییر رنگ از دامنه زرد تا قرمز نشان دهنده افزایش شدت گرد و غبار است.

نقشه-1: وضعیت شدت گرد و غبارهای فعال کشور در تاریخ 1400/05/08 تغییر رنگ از دامنه زرد تا قرمز نشان دهنده افزایش شدت گرد و غبار است.


در نقشه شماره 2 ، محدوده ی گرد و غبار فعال در این تاریخ به صورت بصری با استفاده از تصویر ترا/ مادیس نمایش داده شده است.


گرد و غبارهای فعال در تاریخ1400/05/08  در تصویر ماهواره ترا(سنجنده مادیس)

نقشه-2: گرد و غبارهای فعال در تاریخ 1400/05/08 در تصویر ماهواره ترا (سنجنده مادیس)


آدرس کوتاه شده: