دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۴۸ ۹۵
طبقه بندی: محصولات
چچ
تابش لحظه ای خورشید - شهریور 1400

تابش لحظه ای خورشید - شهریور 1400

پایش ماهواره ای تابش لحظه ای خورشید در تاریخ 9 شهریور ماه 1400

تصویر TERRA/MODIS، ترکیب رنگی حقیقی (TRUE COLOR): 1-4-3

تصویر TERRA/MODIS، ترکیب رنگی حقیقی (TRUE COLOR): 1-4-3


آلبدو شهریور ماه 1400

بخشی از تابش خورشیدی فرودی به سطح زمین توسط سطح جذب و بخشی دیگر بازتاب می­ شود. آلبیدوی سطح، کسری از کل انرژی تابشی فرودی خورشید است که توسط سطح زمین به آسمان بازتاب می شود


به منظور مشاهده دیگر شاخص های مربوطه در این روز و نیز نقشه های تابش لحظه ای خورشید در ماه های دیگر سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

تابش لحظه ای خورشید


آدرس کوتاه شده: