چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۴۴ ۶۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
معرفی سامانه پایش ماهواره ای آتش سوزی ( آتش بان)

معرفی سامانه پایش ماهواره ای آتش سوزی ( آتش بان)

در این بخش به معرفی سامانه مدیریتی تحت وب پایش ماهواره‌ ای آتش سوزی در عرصه های طبیعی، پرداخته شده است.

یکی از پروژه هایی که سازمان فضایی ایران در راستای معرفی ظرفیت‌های فناوری سنجش از دور و توانمندسازی بخش خصوصی، در اسفند ماه 1398 از طریق فرایند انتخاب پیمانکار، برون سپاری نمود، "سامانه مدیریتی تحت وب پایش ماهواره‌ای آتش سوزی در عرصه های طبیعی" بود. پس از بررسی شرکت‌های متقاضی، مؤسسه سنجش از دور بصیر به عنوان مجری انتخاب گردید. ویدئوی ذیل به معرفی سامانه ایجاد شده توسط این موسسه می‌پردازد.برای آشنایی بیشتر با مؤسسه سنجش از دور بصیر و نیز سامانه آتش بان به لینک های زیر مراجعه نمایید:


مؤسسه سنجش از دور بصیر


سامانه پایش ماهواره ای آتش سوزی (آتش بان)


آدرس کوتاه شده: