پنجشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۴۴ ۷۵
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
معرفی سامانه پایش ماهواره ای بدنه های آبی و تالاب ها (کرانه)

معرفی سامانه پایش ماهواره ای بدنه های آبی و تالاب ها (کرانه)

در این بخش به معرفی سامانه مدیریتی تحت وب پایش ماهواره‌ ای بدنه های آبی و تالاب ها در عرصه های طبیعی، پرداخته شده است.

یکی از پروژه هایی که سازمان فضایی ایران در راستای معرفی ظرفیت‌های فناوری سنجش از دور و توانمندسازی بخش خصوصی، در اسفند ماه 1398 از طریق فرایند انتخاب پیمانکار برون سپاری نمود، "سامانه مدیریتی تحت وب پایش ماهواره‌ای بدنه های آبی و تالاب ها" بود. پس از بررسی شرکت‌های متقاضی، استارت آپ شریف کاوش‌نگر به عنوان مجری انتخاب گردید. ویدئوی ذیل به معرفی سامانه ایجاد شده توسط این استارت‌ اپ می‌ پردازد.برای آشنایی بیشتر با استارت آپ شریف کاوش‌نگر و نیز سامانه کرانه به لینک های زیر مراجعه نمایید:


استارت آپ شریف کاوش‌نگر


سامانه پایش ماهواره ای بدنه های آبی و تالاب ها (کرانه)


آدرس کوتاه شده: