سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۱۵ ۳۵
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای گرد و غبار فعال کشور در 23 شهریور 1400

پایش ماهواره ای گرد و غبار فعال کشور در 23 شهریور 1400

در این مطالعه به بررسی وضعیت میزان گرد وغبار در اتمسفر در سطح کشور پرداخته شده است. این مطالعه میزان گرد غبار در تاریخ 23 شهریور ماه 1400 را در سطح کشور اندازه گیری کرده است.


سامانه پایش ماهواره‌ ای گردو غبار و آلودگی هوا در سطح کشور (آفاق)، توسط سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ای گرد و غبارهای فعال کشور در 23 شهریور 1400 ارایه می‌ شود.
فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای، توانایی اندازه‌ گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. ‏با پردازش تصاویر ماهواره‌ ای Terra سنجنده Modis، نقشه مناطق متاثر از پدیده گرد و غبار و همچنین میزان شدت آن در تاریخ 23 شهریور 1400 در ساعت 11 صبح برای کل کشور تهیه شده است. همانطور که در نقشه 1 مشخص می‌ باشد محدوده‌ ی گرد و غبار فعال در این تاریخ بخش‌ هایی از استان‌ های سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و یزد را فرا گرفته است.


وضعیت شدت گرد و غبارهای فعال کشور در تاریخ 1400/06/23 تغییر رنگ از دامنه زرد تا قرمز نشان دهنده افزایش شدت گرد و غبار است.

نقشه 1: وضعیت شدت گرد و غبارهای فعال کشور در تاریخ 1400/06/23، تغییر رنگ از دامنه زرد تا قرمز نشان دهنده افزایش شدت گرد و غبار است.


آدرس کوتاه شده: