یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۴۸ ۲۵۰
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - مرداد 1400

پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - مرداد 1400

در این بخش، وضعیت خشکسالی و تنش آبی کشور در مرداد ماه 1400 ، ارائه شده است.

 پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - مرداد 1400


به منظور مشاهده وضعیت خشکسالی و تنش آبی کشور در ماه های دیگر سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی


آدرس کوتاه شده: