سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۱۵ ۴۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
رویداد های سنجش از دور از 20 تا 26 شهریور ماه 1400

رویداد های سنجش از دور از 20 تا 26 شهریور ماه 1400

آدرس پرتال جامع سنجش از دور سازمان فضایی ایران RS.ISA.IR

این فیلم به رویداد های سنجش از دوری کشور، اخبار و گزارش های فنی تولید شده در تاریخ 20 تا 26 شهریور ماه 1400 در اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران، اشاره دارد.سایر رویداد های سنجش از دور در زمان های گذشته


آدرس کوتاه شده: