شنبه, ۰۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۸ ۱۲۴
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور 23 شهریور ماه 1400

پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور 23 شهریور ماه 1400

در این بخش، به وضعیت شدت گرد و غبار های فعال کشور در روز 23 شهریور ماه 1400، پرداخته شده است.

وضعیت شدت گرد و غبار های فعال کشور در تاریخ 1400/06/23

نقشه 1: وضعیت شدت گرد و غبار های فعال کشور در تاریخ 1400/06/23. تغییر رنگ از دامنه زرد تا قرمز نشان دهنده افزایش شدت گرد و غبار است.


به منظور مشاهده وضعیت شدت گرد و غبار های فعال کشور در ماه های دیگر سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای گرد و غبار


آدرس کوتاه شده: