شنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۹ ۵۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای دمای سطح زمین (LST) کشور در 6 ماهه ابتدایی سال 1400

پایش ماهواره ای دمای سطح زمین (LST) کشور در 6 ماهه ابتدایی سال 1400

با بکارگیری فناوری سنجش از دور و توانایی های تصاویر ماهواره ای دمای سطح زمین اندازه گیری می شود. در این مطالعه دمای سطح زمین در کشور در 6 ماهه ابتدای سال 1400 اندازه گیری شده است.


دمای سطح زمین (Land Surface Temperature :LST) که عمدتاً حاصل بازتابش پوشش های طبیعی شامل خاک، برف و پوشش گیاهی است از جمله متغیرهایی است که اطلاعات مفیدی را در رابطه با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زیر سیستم های زمین (هوا کره، آب کره، خاک کره، گیاه کره و انسان کره) و فرآیند های آنها فراهم می کند. این نوع از دما، تابعی از انرژی خالص در سطح زمین است که به مقدار انرژی رسیده به سطح زمین، گسیلمندگی سطح، رطوبت و جریان هوای اتمسفر بستگی دارد. دمای سطحی زمین در بسیاری از مطالعات علمی از قبیل اقلیم شناسی، هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژی، زمین شناسی، باستان شناسی، مصرف انرژی و غیره به عنوان یک عامل مهم مطرح شده و از جمله پارامترهای مهمی است که می تواند نشان دهنده تغییرات دما در سطح زمین باشد. با تحلیل و بررسی نقشه های LST، اطلاعات مفیدی در زمینه بررسی پدیده ‌های مختلف از جمله تجزیه و تحلیل جزایر حرارتی در کلان شهرها، تشخیص آنومالی‌ های حرارتی مربوط به زلزله، شناسایی منابع زمین‌ گرمایی، پایش خشکسالی و آتش‌ سوزی را می توان تهیه نمود.


  • پایش دمای سطح زمین کشور

با استفاده از دمای روزانه سطح زمین می توان نقشه حداکثر دمای ماهیانه را برآورد کرده و توزیع جغرافیایی ‏الگوهای حرارتی در سطح کشور را شناسایی و بررسی کرد. همچنین می توان نقشه‌ های حداکثر دمای ‏ماهیانه و فصلی را نسبت به تاریخ مشابه در سال های گذشته مورد بررسی قرار داد. تولید و مقایسه این نقشه‌ ها برای متخصصین در حوزه‌ های کاربردی مختلف بسیار مهم و با اهمیت است. ‏با استفاده از ‏تصاویر ماهواره ترا (سنجنده مادیس)، بیشینه دما ماهیانه، میانگین بیشینه دمای ماهیانه، میانگین دمای ماهیانه و حداقل دما کشور در6 ماه ابتدایی سال 1400 نمایش‌ داده‌ شده‌ است. همانطور که در نمودار 1 مشاهده می‌ شود بیشترین دمای ثبت شده در کشور مربوط به خرداد ماه حدود 80/6 درجه سانتی گراد می‌ باشد و پس از آن روند کاهش دما را شاهد هستیم (نمودار 1).


وضعیت پارامترهای دمایی کشور در 6 ماهه ابتدایی سال 1400
نمودار1- وضعیت پارامترهای دمایی کشور در 6 ماهه ابتدایی سال 1400


همچنین مطابق بررسی‌ های انجام شده گرمترین استان‌ های کشور در 6 ماهه اول سال 1400 استان‌ های خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، هرمزگان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی و گلستان بوده است (جدول 1).


گزارش 6 ماهه دمای سطح زمین کشور در سال 1400

گزارش 6 ماهه دمای سطح زمین کشور در سال 1400


آدرس کوتاه شده: