جمعه, ۱۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۳ ۴۵
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای تغییرات مساحت آبی دریاچه های 40 سد کشوردر شش ماهه نخست سال 1400

پایش ماهواره ای تغییرات مساحت آبی دریاچه های 40 سد کشوردر شش ماهه نخست سال 1400

در این مطالعه، فناوری سنجش از دور با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره ای به مطالعه تغییرات سطح آب دریاچه های چهل سد بزرگ کشور پرداخته شده است.

در جدول ذیل تغییرات مساحت دریاچه های 40 سد کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای در شش ماهه نخست سال 1400 برآورد گردیده است. همانطور که ملاحظه می گردد سطوح آبی دریاچه های ارس، گلپایگان، کبودوال، شهید رجایی، سبلان و سفیدرود در شش ماهه نخست سال بین 50 تا 70 درصد کاهش یافته است. سدهای لار، شیروان، شهید قنبری، کارده، شهید کاظمی و مهاباد نیز بین 40 تا 50 درصد از مساحت دریاچه خود را از دست داده اند. کاهش سطح آب در سایر دریاچه های سدها بین 10 تا 40 درصد می باشد.


پایش ماهواره ای تغییرات مساحت آبی دریاچه های 40 سد کشوردر شش ماهه نخست سال 1400

پایش ماهواره ای تغییرات مساحت آبی دریاچه های 40 سد کشوردر شش ماهه نخست سال 1400


آدرس کوتاه شده: