سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۴۸ ۶۸
طبقه بندی: محصولات
چچ
گزارش پایش ماهواره ای زلزله مهر ماه 1400

گزارش پایش ماهواره ای زلزله مهر ماه 1400

در این بخش، گزارش پایش ماهواره ای زلزله در تاریخ 9 مهر ماه 1400 ، ارائه شده است.

نقشه کانون زلزله بندر گناوه در تاریخ 1400/07/09

نقشه 1: نقشه کانون زلزله بندر گناوه در تاریخ 1400/07/09


به منظور مشاهده زلزله های رخ داده در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای زلزله


آدرس کوتاه شده: