دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۴۶ ۳۰
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
نقشه دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و خزر (SST) در تاریخ 17 مهر 1400

نقشه دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و خزر (SST) در تاریخ 17 مهر 1400

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری دمای سطح آب را دارا می باشد. در این مطالعه به اندازه گیری دمای سطح آب دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان پرداخته شده است.

برای تولید نقشه دمای سطح آب، از تصاویر ماهواره‌ ترا / سنجنده مادیس (دریافتی از مرکز فضایی ماهدشت) در تاریخ 17 مهر ماه 1400 (زمان گذر ماهواره ساعت 38: 10 صبح) استفاده شده است. در این نقشه محدوده‌ های با حداقل دما در دامنه رنگ آبی تا زرد و حداکثر دما به رنگ قرمز نشان داده شده‌ است. همانطور که مشاهده می‌ شود بیشتر استان های شمالی کشور و بخش های جنوبی دریای خزر زیر پوشش ابر قرار گرفته است. حداقل دما سطح آب دریا حدود 4 درجه سانتی گراد در آب های دریای خزر و حداکثر آن حدود 29 درجه سانتی گراد در آب های جنوب ایران (خلیج فارس) تخمین زده شده است.


نقشه دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و خزر (SST) ایران در تاریخ 17 مهر 1400


آدرس کوتاه شده: