دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۴۸ ۲۴۲
طبقه بندی: محصولات
چچ
نقشه دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و خزر (SST) در تاریخ 17 مهر 1400

نقشه دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و خزر (SST) در تاریخ 17 مهر 1400

در این بخش نقشه دمای سطح آب دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان ارائه شده است.

 نقشه دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و خزر (SST) در تاریخ 17 مهر 1400

نقشه 1: نقشه دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و خزر (SST) در تاریخ 1400/07/17


به منظور مشاهده نقشه دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و خزر (SST) در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای دمای سطح دریا


آدرس کوتاه شده: