پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۴ ۳۵
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای وضعیت لایه ی ازون در بازه ی زمانی 21 ساله

پایش ماهواره ای وضعیت لایه ی ازون در بازه ی زمانی 21 ساله

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای توانایی اندازه گیری عناصر اتمسفر از جمله میزان ازن موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه به اندازه گیر میزان ازن موجود در اتمسفر پرداخته است.


با بهره گیری از فناوری فضایی و تصاویر ماهواره ی Aura (EOS CH-1) وضعیت لایه ی ازون بر فراز قطب جنوب در ماه های مهر و شهریور سال های 1380 (13 سپتامبر تا 13 اکتبر 2001) و 1400 (13 سپتامبر تا 12 اکتبر 2021) مورد پایش قرار گرفت. بررسی و تفسیر تصاویر ماهواره ای بیانگر افزایش سطح حفره(سوراخ) لایه ی ازون در بازه ی زمانی 21 ساله می باشد.
رنگ های بنفش و آبی حداقل میزان لایه ی ازون و رنگ های قرمز و صورتی میزان بالای ازون را نشان می دهد.


پایش ماهواره ای وضعیت لایه ی ازون در بازه ی زمانی 21 ساله


پایش ماهواره ای وضعیت لایه ی ازون در بازه ی زمانی 21 ساله


آدرس کوتاه شده: