جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۶ ۳۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای دمای سطح زمین (LST) کشور در 17 مهر 1400

پایش ماهواره ای دمای سطح زمین (LST) کشور در 17 مهر 1400

با بکارگیری فناوری سنجش از دور و قابلیت های تصاویر ماهواره ای، امکان اندازه گیری دمای سطح زمین وجود دارد. در این مطالعه دمای سطح زمین در کشور در تاریخ 17 مهر ماه سال 1400 اندازه گیری شده است.


دمای سطح زمین (Land Surface Temperature :LST) که عمدتا حاصل بازتابش پوشش های طبیعی شامل خاک، برف و پوشش گیاهی است از جمله متغیرهایی است که اطلاعات مفیدی را در رابطه با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زیر سیستم های زمین (هواکره، آب کره، خاک کره، گیاه کره و انسان کره) و فرآیند های آنها فراهم می کند. این نوع از دما تابعی از انرژی خالص در سطح زمین است که به مقدار انرژی رسیده به سطح زمین، گسیلمندگی سطح، رطوبت و جریان هوای اتمسفر بستگی دارد.


دمای سطحی زمین در بسیاری از مطالعات علمی از قبیل اقلیم شناسی، هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژی، زمین شناسی، باستان شناسی، مصرف انرژی و غیره به عنوان یک عامل مهم مطرح شده و از جمله پارامترهای مهمی است که می تواند نشان دهنده تغییرات دمای در سطح زمین باشد. با تحلیل و بررسی نقشه هایLST اطلاعات مفیدی در زمینه بررسی پدیده ‌های مختلف از جمله تجزیه و تحلیل جزایر حرارتی در کلان شهرها، تشخیص آنومالی‌ های حرارتی مربوط به زلزله، شناسایی منابع زمین‌گرمایی، پایش خشکسالی و آتش‌سوزی را می توان تهیه نمود.


پایش دمای سطح زمین کشور:
برای تولید نقشه دمای سطح زمین، از تصاویر ماهواره‌ی ترا / سنجنده مادیس( دریافتی از مرکز ماهدشت) در تاریخ 17 مهر ماه 1400 استفاده شده است. در این نقشه محدوده‌های با حداقل دما در دامنه رنگ سبز و حداکثر دما به رنگ قرمز نشان داده شده‌است. همانطور که مشاهده می‌شود حداقل دما حدود 11 درجه سانتی گراد و حداکثر آن حدود 54 درجه سانتی گراد در استان هرمزگان تخمین زده شده است. همچنین میانگین روزانه دمای سطح کشور، حدود 31 درجه سانتی گراد می‌باشد.


دمای سطح زمین کشور در 17 مهر 1400

نقشه 1- دمای سطح زمین کشور در 17 مهر 1400


آدرس کوتاه شده: