دوشنبه, ۰۳ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۴۸ ۳۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای ساخت و سازها در مناطق کوهستانی جنگل های شمال

پایش ماهواره ای ساخت و سازها در مناطق کوهستانی جنگل های شمال

در این مطالعه به بررسی ساخت و سازها در روستای گرزین خیل در استان مازندران، با استفاده از تصاویر ماهواره ای پرداخته شده است.

گرزین خیل روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سواد کوه در استان مازندران است. این روستا در دهستان راستوپی قرار دارد. این روستا یکی از روستا های واقع شده در مناطق جنگلی استان مازندران می باشد. پایش ساخت و ساز ها در این روستا از آنجایی اهمیت دارد که این روستا در مناطق جنگلی هیرکانی واقع شده است و افزایش ساخت و ساز و به تبع آن افزایش جمعیت در این جنگل ها می تواند در تخریب مناطق با ارزش هیرکانی تاثیر گذار باشد. بنابراین برای بررسی تغییرات حادث شده در روستای گرزین خیل از تصاویر موجود و در دسترس Google Earth استفاده شده است. درنقشه شماره 1 موقعیت روستای گرزین خیل در استان مازندران نمایش داده شده است.


 موقعیت روستای گرزین خیل در مازندران آبان 1399

نقشه 1: موقعیت روستای گرزین خیل در مازندران آبان ماه 1399، پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز دیده می شود.


ساخت و ساز در مناطق جنگلی شمال ایران در دهه اخیر (15 سال اخیر) شتاب بسیار زیادی به خود گرفته است. مردم شمال ایران در مناطق ییلاقی و جنگلی مبادرت به ساخت ویل اهای موقت نموده تا از این ویلاها در ایام گرم سال به خصوص تابستان استفاده نمایند. همچنین مردم غیر بومی نیز به صورت بی رویه در این مناطق ساخت و ساز نموده اند. روستای گرزین خیل یک نمونه از این مناطق است که تعداد واحد های مسکونی در این روستا در عرض 13 سال از 46 واحد مسکونی به 143 عدد رسیده است. اکثر این منازل در زمین های کشاورزی قدیمی ساخته شده و به عنوان ویلا استفاده می شوند. مردم به صورت دائم در این خانه های ویلایی سکونت ندارند و اکثرا به صورت موقت استفاده می نمایند. در این گزارش نتایج بررسی تغییرات به کمک پایش ماهواره ای در روستای گرزین خیل ارائه شده است. نتایج پایش ماهواره ای در منطقه ییلاقی گرزین خیل که در شهرستان سولاد کوه واقع شده است، نشان می دهد که طی بازه زمانی 1385 تا 1398، تعداد 97 واحد مسکونی (به صورت ویلایی) اضافه شده است ( به جدول شماره 1 رجوع شود). با توجه به اینکه این روستا در سال 1385 تنها 46 واحد مسکونی خیلی کوچک داشته است (نقشه شماره 2)، افزایش 97 واحد مسکونی دیگر در این منطقه (عموما مردم به صورت دائم در این منطقه ساکن نیستند) بسیار حائز اهمیت و چشمگیر می باشد و زنگ خطری برای حوزه های جنگلی شمال محسوب می شود.


تصویر ماهواره ای روستای گرزین خیل در سال 1385

نقشه 2: تصویر ماهواره ای روستای گرزین خیل در سال 1385


در نقشه شماره 3، روستای گرزین خیل در سال 1398، نمایش داده شده است. مقایسه نقشه شماره 3 (روستای گرزین خیل در سال 1398) با نقشه شماره 2 (روستای گرزین خیل در سال 1385) به خوبی احداث واحد های مسکونی جدید در این مناطق را نمایان می کند.


 تصویر ماهواره ای روستای گرزین خیل در سال 1398

نقشه 3: تصویر ماهواره ای روستای گرزین خیل در سال 1398


متاسفانه در سال های اخیر مناطق ییلاقی جنگل های شمال به شدت در حال تغییر بوده و ویلاسازی در این مناطق رواج پیدا کرده است. این امر سبب فشار روز افزون به این مناطق شده و تغییرات کاربری را افزایش می دهد. مشکلاتی که از تغییر کاربری جنگل های شمال در خلال سال های اخیر بخصوص سیلاب های فصلی در شمال اتفاق می افتد، نشان دهنده تخریب بیشتر منابع طبیعی و جنگلی در شمال ایران می باشد. همچنین این بررسی در 5 دوره زمانی (با توجه به در دسترس بودن تصاویر ماهواره ای از گوگل ارث در روستای گرزین خیل) انجام شده است. با توجه به دسترسی به تصاویر ماهواره ای آخرین دوره بررسی مربوط به سال 1398 می باشد. نتایج بررسی تغییرات واحد های مسکونی در دوره های مختلف در جدول 1 درج شده است.


جدول 1: تغییرات تعداد واحد های مسکونی در 5 دوره و از سال 1385 الی 1398 در روستای گرزین خیل

جدول 1: تغییرات تعداد واحدهای مسکونی در 5 دوره و از سال 1385 الی 1398 در روستای گرزین خیل


از اتفاقات بسیار ناخوشایند در مناطق کوهستانی در شمال ایران قطعه بندی زمین های کشاورزی قدیمی و فروش آنها برای ویلاسازی می باشد. این مهم به صورت آشکار در روستای گرزین خیل مانند سایر مناطق ییلاقی شمال ایران در دهه گذشته اتفاق افتاده است. در شکل های 4، 5 و 6، تصویر ماهواره ای روستای گرزین خیل به ترتیب در سال های 1389، 1392 و 1396 نمایش داده شده است.


تصویر ماهواره ای روستای گرزین خیل در سال 1389

نقشه 4: تصویر ماهواره ای روستای گرزین خیل در سال 1389


تصویر ماهواره ای روستای گرزین خیل در سال 1392

نقشه 5: تصویر ماهواره ای روستای گرزین خیل در سال 1392


 تصویر ماهواره ای روستای گرزین خیل در سال 1398

نقشه 6: تصویر ماهواره ای روستای گرزین خیل در سال 1398


آدرس کوتاه شده: